Saavutettavuusseloste

Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian makerspace.omnia.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste. 

Saavutettavuusseloste

Omnia on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, niin kuin Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (tästä lähtien “Suomen laki”) määrää.

Nykyinen seloste koskee makerspace.omnia.fi-palvelua, tästä lähtien “palvelu”.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu täyttää osittain WCAG 2.1 taso AA -vaatimukset (tästä lähtien “vaatimukset”), jäljempänä lueteltujen puutteiden vuoksi.

Laiminlyönnit

Yleiset

  • Palvelussa on visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Verkkopalvelussa on samalla sivulla useampi linkki, jotka vievät käyttäjän samaan osoitteeseen. (WCAG 2.4.4)

Tapahtumalistaus ja tapahtumat

  • Sisältötekstiä jäsentävissä otsikoissa ja otsikkohierarkiassa on puutteita. (WCAG 2.4.6) 

Videopotukset

  • Verkkosivulla on tekstittämättömiä videoita. (WCAG 1.2.2) 
  • Verkkosivuilla videoissa ei ole kuvailutulkkausta tai muuta vaihtoehtoista esitystapaa. (WCAG 1.2.3)

Selosteen valmistelu

Nykyinen seloste laadittiin 30.8.2023 Omnian suorittamaan arviointiin perustuen. Selosteen laiminlyöntien listaa tarkistettiin laatimisen yhteydessä.

makerspace.omnia.fi -palvelu julkaistiin 31.8.2023. 

Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus sekä ilmoittaa lisäpuutteista että pyytää vastaavia versioita sisällöstä, joka ei ole sinulle saavutettava.

Sinun on saatava oikea-aikainen vahvistus palautteesi tai pyyntösi vastaanottamisesta. Mikäli et saa sitä 14 päivän kuluessa, voit ottaa yhteyttä verkkoviestinta@omnia.fi.

Suomen laki vaatii vastaamaan palautteeseesi tai pyyntöösi kahden viikon kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Ilmoituksesta saatamme pidentää vastauksen määräaikaa vielä kahdella lisäviikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli palautettasi tai pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

saavutettavuusvaatimukset.fi

Verkkolomake (saavutettavuusvaatimukset.fi)